Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Zasoby i warunki środowiska w gminie

 • Geomorfologia

  Gmina Krasne leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, w północno-wschodniej części jednostki fizyczno-geograficznej (mezoregionu) Wysoczyzna Ciechanowska położonego między ... zobacz więcej >>

 • Budowa geologiczna

  Pod względem geologicznym gmina Krasne leży w obrębie jednej jednostki tektonicznej - Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Wyniesienie to pokrywają utwory trzeciorzędowe ... zobacz więcej >>

 • Gleby

  Obrazek łąka

  Na terenie gm. Krasne gleby wykazują stosunkowo małe zróżnicowanie pod względem typów jak i kompleksów przydatności rolniczej. Typologicznie należą głównie do gleb brunatnych właściwych i wyługowanych oraz ...

  zobacz więcej >>


   

 • Wody powierzchniowe

  Zbiornik wodny wśród drzew

  Pod względem hydrograficznym obszar gminy Krasne położony jest w dorzeczu Bugo - Narwi i odwadniany jest przez rzekę Pełtę oraz prawobrzeżne dopływy Węgierki. ...

  zobacz więcej >>

   

   

 • Wody podziemne

  Na terenie gminy Krasne wody podziemne występują w utworach trzecio i czwartorzędowych. Główny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędu - piaskach i żwirach na głębokości ...

  zobacz więcej >>

 • Klimat

  Warunki klimatyczne gminy Krasne nie różnią się zasadniczo od sąsiednich terenów. Region ten charakteryzują najniższe w Polsce opady (średnia z wielolecia  ca 505 mm), znaczna liczba dni ...

  zobacz więcej >>

 • Surowce mineralne

  Góra piaskuNa terenie gminy Krasne brak jest udokumentowanych oraz zarejestrowanych złóż surowców mineralnych. Wielokrotnie prowadzone prace poszukiwawcze za surowcami mineralnymi dały ...

  zobacz więcej >>

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications