Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 23.07.2017 , Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

 

Gmina Krasne

Regon - przez Internet

Informacje pobierane z BIP

   eREGON

Główny Urząd Statystyczny umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny składanie przez Internet elektronicznych wniosków RG-1 i RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Wnioski należy składać do właściwego urzędu statystycznego, na terenie którego:

  • osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej ma siedzibę,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, których lista jest wyświetlana na początku i na końcu wypełnianego wniosku. Akceptowane formaty załączników elektronicznych:

  • .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF, .jpg, .gif, .tif, .png, .svg, .zip, .tar, .rar.

Akceptowane zakresy dokumentów użytkowych:

  • format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu elektronicznego wniosku RG-1 i RG-2 dostępnych w systemie eREGON.

Wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Urzędowe poświadczenie odbioru złożenia wniosku wraz z numerem sprawy oraz informacja o wystawieniu zaświadczenia do odebrania będą przesłane na adres email, podany przez osobę wypełniającą wniosek.

Do obsługi wniosków elektronicznych RG-1 i RG-2 służy system dostępny na stronie: https://esp.stat.gov.pl

W celu wypełnienia wniosku na stronie głównej eREGON należy wybrać przycisk: WYPEŁNIJ FORMULARZ. Na kolejnej stronie należy określić rodzaj wniosku: RG-1 lub RG-2, adres email osoby składającej oraz formę zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON: elektroniczną lub papierową lub obie formy jednocześnie.

Sprawdzenie urzędowego poświadczenia odbioru jest możliwe za pomocą przycisku: WERYFIKACJA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU.

Kontrola przebiegu sprawy oraz odbiór podpisanego zaświadczenia są możliwe po zalogowaniu się do systemu eREGON, po wybraniu przycisku: LOGOWANIE DO SYSTEMU.

Uwaga!

Sesja jest ograniczona do 60 minut. Maksymalna wielkość dodanych załączników wraz z formularzem nie może przekroczyć 5 MB. Z uwagi na znaczne obciążenie sieci GUS utrudnione jest załączanie do wniosków plików o dużej pojemności. W celu usprawnienia działania systemu prosimy o maksymalne kompresowanie wielkości załączanych plików. Informujemy, że wniosek jest podpisywany łącznie z załącznikami. Załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą odrzucane.

Główny Urząd Statystyczny


Wytworzył:
Informacja ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2011-07-18 13:16:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2015-05-12 09:31:50)

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications