Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest poniedziałek 01.03.2021 , Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Gmina Krasne

Projekty Unijne

Gmina Krasne realizuje projekt systemowy pod nazwą ”Upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne” w ramach Priorytetu IX POKL, Działanie 9.1 „Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
W ramach zadania stworzone zostaną 3 oddziały przedszkolne zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Krasnem (2 oddziały) oraz przy Szkole Podstawowej w Zielonej (1 oddział).
W ramach w/w zadania wszystkie 3 oddziały przedszkolne zostaną w pełni doposażone i dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych, zakupione zostaną zabawki, wyposażenie sal, sprzęt audio wideo. Przystosowane zostaną łazienki oraz zakupione wyposażenie kuchni i szatni.
W Krasnem w ramach projektu wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia wraz z obrzeżami na placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz zakupiony zostanie zestaw zabawowy.

 

 

   
   
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications