Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 17.12.2017 , Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Uprzejmie informujemy, że 22 grudnia 2017 roku

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krasnem,

w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

 

Szanowni Państwo - w związku z remontem budynku Rzędu Gminy w Krasnem

informujemy, że nasza siedziba została tymczasowo przeniesiona

do budynku Remizy OSP Krasne

tel. kontaktowy - 664 787 563

Gmina Krasne

Zagrożenie bombowe - terroryzm

Wydarzenia z 11 września 2001 roku w USA czy seria zamachów bombowych w Madrycie pokazują najlepiej, że na świecie nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrorystycznymi, dlatego też warto jest wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zamachem oraz jakie okoliczności winny skłonić nas do reakcji.

Obecnie najczęściej spotykaną formą działań terrorystycznych, zmierzających do wywołania dużego oddźwięku medialnego, a zwłaszcza politycznego jest zamach bombowy. Zamach, w którym ofiarami są przede wszystkim osoby przypadkowe przebywające w miejscach powszechnie dostępnych. To miejsca dużych skupisk ludzi, jak np. imprezy masowe, targowiska, dworce, przystanki komunikacyjne, duże sklepy czy środki komunikacji.
Często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomby zostanie ona w taki lub inny sposób ujawniona. W związku z takimi sytuacjami specjaliści wprowadzili do użytku termin "incydent bombowy". Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiego incydentu jest niezwykle ważne dla prawidłowej reakcji specjalistów z różnych służb i zapobieżeniu ewentualnym skutkom.
Pamiętaj! informacji o zagrożeniu bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym:

Podstawową cechą działań terrorystycznych jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc, by nie stać się jego ofiarą trzeba zwracać większą uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
Zainteresowania i uwagi wymagają przede wszystkim:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób,
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki,
 • pakunki itp.,
 • osoby wyglądające na obcokrajowców,
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym:

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

 • W budynku użyteczności publicznej zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować.
 • Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne, zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu nie przyjmuj od osób obcych żadnych pakunków oraz sam nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
 • Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:
  • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu,
  • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce,
  • Policji

Pamiętaj! Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot),
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia,
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 • Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne (numery telefonów znajdziesz.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy ijego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je spokojnie opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.
 • NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ POLECENIA POLICJANTÓW. Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
  • Podczas działań związanych z neutralizacją "bomby" zastosuj się do poleceń Policji.
  • Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
  • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
  • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.
  • Powyższe procedury obowiązują także w wszystkich rodzajach transportu publicznego. ZAPAMIĘTAJ! Jeśli widzisz "bombę" to znaczy, że ona też "widzi" Ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications