Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Gmina Krasne

Pożar

Bezpieczeństwo pożarowe w domu:

 • Wyposaż swój dom w urządzenia zabezpieczające tj. detektory tlenku węgla, detektory dymu, gaśnice proszkowe – umieszczaj je w miejscach łatwo dostępnych i znanych wszystkim użytkownikom.
 • Nie zastawiaj dróg ewakuacji;
 • Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych (tj. hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice, tablice rozdzielcze i wyłączniki prądu elektrycznego);
 • Sprawdzaj regularnie poprawność działania instalacji elektrycznych i domowych urządzeń elektrycznych;
 • Nie przeciążaj instalacji elektrycznej – nie włączaj zbyt wielu odbiorników do jednego obwodu elektrycznego;
 • Nie używaj materiałów łatwopalnych (benzyna, ropa, nafta itp.) wewnątrz budynku przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w odpowiednich pojemnikach;
 • Nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych;
 • Regularnie sprawdzaj stan przewodów kominowych, palenisk, pieców;
 • Zachowaj ostrożność używając zastępcze źródła ogrzewania tj. przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.

Postępowanie w czasie pożaru:

 • Próbuj gasić pożar w zarodku, używając gaśnic, wody (nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń i instalacji elektrycznych), koców gaśniczych; palący się tłuszcz lub ogień w kuchni gaś sodą oczyszczoną lub solą kuchenną, jeśli ogień powstał w naczyniu ugaś go przykrywając szczelnie naczynie pokrywką; gdy zapaliło się ubranie – nie biegnij, połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia płomienia;
 • Zamknij dopływ gazu i prądu;
 • Nie otwieraj okien, drzwi pozostaw zamknięte na klamkę (nie zamykaj drzwi na klucz);
 • Powiadom wszystkie osoby będące w strefie zagrożenia oraz wezwij straż pożarną (tel. 998), bezwzględnie podporządkuj się kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczą;
 • Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników (szczególną opieką otocz dzieci, osoby niepełnosprawne i osoby starsze) oraz jeśli czas na to pozwoli – najważniejsze dokumenty, lekarstwa. Poruszając się w zadymionych pomieszczeniach poruszaj się przy podłodze (dym i gorące powietrze unosi się u góry), wzdłuż ścian by nie stracić orientacji. Zakryj usta i nos gęstą zmoczoną w wodzie tkaniną, okryj się tkaniną trudno zapalną (np. zmoczony w wodzie koc);
 • Gdy obudzi cię sygnał pożaru (dźwięk czujnika dymu lub tlenku węgla) obudź pozostałych domowników, przed otwarciem drzwi sprawdź czy są zimne, wyjdź zachowując ostrożność; gdy są gorące uciekaj - jeśli możesz przez okno, nie dopuść do odcięcia drogi ewakuacji z mieszkania. W przypadku odcięcia drogi ucieczki z mieszkania udaj się do pomieszczeniaposiadającego balkon lub okno usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą mokry koc, zamknij za sobą drzwi (nie na klucz) wzywaj pomocy przez okno lub z balkonu wymachując jaskrawą tkaniną (np. białym prześcieradłem). W przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż sią na balkonie lub pod oknem i szczelnie okryj się mokrym kocem lub innym niepalnym materiałem.

Postępowanie po pożarze:

 • Nie wchodź do zniszczonego pożarem budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą że jest bezpieczny. Zachowaj ostrożność, gdyż elementy konstrukcyjne budynku w wyniku pożaru mogą być osłabione i wymagają naprawy;
 • Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy go opuścić powiadom Policję o konieczności opuszczenia domu i poproś aby wzięła twój dom i mienie pod opiekę. Zabierz ze sobą ważne dokumenty, zażywane lekarstwa, cenne przedmioty, pieniądze, polisy ubezpieczeniowe.
 • Nie włączaj instalacji elektrycznej przed sprawdzeniem instalacji przez elektryka;
 • Przed włączeniem dopływu gazu wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu;
 • Przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów wezwij agenta ubezpieczeniowego, jeśli jesteś lokatorem lub dzierżawcą wezwij właściciela.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych:

A – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego (np. węgiel drewno, papier itp.);

B – pożary cieczy (np. paliwa) i materiałów stałych topiących się;

C – pożary gazów (np. metan, propan-butan);

D – pożary metali (np. sód potas magnez);

E – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications