Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Gmina Krasne

Ochrona Środowiska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przasnyszu przy ul. Leszno 47.
PSZOK jest czynny w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00 – 18.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym przyjmuje się od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Krasne każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny „u źródła”, według następujących rodzajów:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) metale oraz opakowania z metali,
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło oraz opakowania ze szkła,
6) farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - do 8 sztuk na posiadacza pojazdu na rok kalendarzowy,
11) odpady zielone,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 1 m3 na nieruchomość zamieszkałą na rok kalendarzowy.

Dowóz odpadów do PSZOK zapewnia we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications