Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest poniedziałek 01.03.2021 , Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Gmina Krasne

Projekty Unijne

 

Gmina Krasne realizuje projekt "Nasza przyszłość - nasza sprawa".

W ramach projektu w Szkołach Podstawowych w Krasnem i w Zielonej oraz w Gimnazjum w Krasnem zrealizowane będą następujące bezpłatne zajęcia pozalekcyjne :

- zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC,
- zajęcia z technik komputerowych zakończone egzaminem ECDL,
- zajęcia rozwijające,
- zajęcia wyrównujące,
- zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego,
- indywidualne doradztwo zawodowe.

Okres realizacji zajęć: wrzesień 2013 r. - czerwiec 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications