Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Gmina Krasne

Ochrona Środowiska

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2018 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2018 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0 (poziom wymagany – nie więcej niż 40%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 33,33 % (poziom wymagany – co najmniej 30%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 46,79 % (poziom wymagany – co najmniej 50%)

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2018 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2018 r. przez Błysk-Bis sp. z o.o. Maków Mazowiecki:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – - (poziom wymagany – nie więcej niż 40%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 30,83 % (poziom wymagany – co najmniej 30%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – - (poziom wymagany – co najmniej 50%)

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2018 r. przez MPK PURE HOME Sp. z o.o. w Ostrołęce:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – - (poziom wymagany – nie więcej niż 40%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 34 % (poziom wymagany – co najmniej 30%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – - (poziom wymagany – co najmniej 50%)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2017 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2017 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 2,56 % (poziom wymagany – nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 19,77 % (poziom wymagany – co najmniej 20%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 100,00 % (poziom wymagany – co najmniej 45%)

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2017 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2017 r. przez Błysk-Bis sp. z o.o. Maków Mazowiecki:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 20,09 % (poziom wymagany – co najmniej 20%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – - (poziom wymagany – co najmniej 45%)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2016 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2016 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0 (poziom wymagany – nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 12,55% (poziom wymagany – co najmniej 18%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 100,00 % (poziom wymagany – co najmniej 42%)

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2016 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2016 r. przez Błysk-Bis sp. z o.o. Maków Mazowiecki:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – - (poziom wymagany – nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 21,256% (poziom wymagany – co najmniej 18%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – (poziom wymagany – co najmniej 42%)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2015 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2015 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 13,50 % (poziom wymagany – nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 17,11 % (poziom wymagany – co najmniej 16%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – - (poziom wymagany – co najmniej 40%)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2014 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2014 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 34,25 % (poziom wymagany – nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 23,12 % (poziom wymagany – co najmniej 14%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 100 % (poziom wymagany – co najmniej 38%)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Krasne w 2013 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osiągnięty w 2013 r.:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0 (poziom wymagany – nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 16,73% (poziom wymagany – co najmniej 12%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – - (poziom wymagany – co najmniej 36%)

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications