Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 09.03.2021 , Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny

Gmina Krasne

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem - historia

     W połowie 1949 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie utworzyła Gminną Bibliotekę Publiczna w Krasnem mieszcząca się wówczas w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Jej początkowy księgozbiór liczył ok. 300 woluminów i był przechowywany w zamkniętej szafie. W 1951 roku biblioteka otrzymała samodzielny lokal o powierzchni 24 m2 w państwowym budynku. Na dalsze poprawienie warunków pracy czekała aż do 1968 roku, kiedy to uzyskała drugą izbę o łącznej powierzchni 55 m2. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła na urządzenie czytelni i wypożyczalni i wyposażenie w nowy sprzęt (stoły, krzesła).

       Przez cały okres działalności biblioteka w Krasnem była placówką wyróżniającą się w powiecie i województwie. Tak jest i obecnie. Świadczą o tym statystyki. W powiecie przasnyskim GBP zajmuje pierwsze lub drugie miejsca pod względem wielkości zbiorów, liczby czytelników i wypożyczeń oraz zakupów nowości.

     Od początku istnienia placówki do 1 lipca 1980 roku funkcję kierownika pełniła nieprzerwanie Józefa Szymańska, która włożyła wiele wysiłku w upowszechnianie czytelnictwa, organizowanie konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Na spotkanie z czytelnikami i mieszkańcami Krasnego przybył m.in. Józef Ozga-Michalski i aktor Wojciech Siemion, który recytował jego wiersze. Staraniem Józefy Szymańskiej odwiedzali Krasne działacze kultury z powiatu np. Robert Bartold, Teodor Leonard Młynarski.

     Za wszechstronną działalność biblioteka i jej kierowniczka otrzymali wiele wyróżnień i odznaczeń:
1952 r.  - Dyplom za współzawodnictwo bibliotek powszechnych
1955 r.  – Złota Odznaka i proporczyk w Ogólnopolskim Konkursie Czytelników Wiejskich
1971 r.  - Złota Odznaka Honorowa za zasługi przyjaźni między Polską i ZSRR
1974 r.  - proporczyk przodującej Biblioteki Publicznej DO-RO
1977 r.  – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
1980 r. - Dyplom i nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie    gminnych i miejsko-gminnych bibliotek publicznych.

     Staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w latach siedemdziesiątych placówka została wyposażona w nowe meble i sprzęt. Zakupiono m.in.: 32 regały na książki, 2 regały na czasopisma, 5 stolików świetlicowych, 20 krzeseł, ladę biblioteczną, szafę katalogową, 2 piece akumulacyjne, maszynę do pisania, kalkulator. Od roku 1975 biblioteka posiada również telefon.

     Placówka w następnych latach intensywnie rozwijała się. Corocznie zakupywano nowości wydawnicze, których liczba z każdym rokiem wzrastała.

     W kwietniu 1988 r. Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego lokalu o powierzchni 100 m2 , w skład, którego wchodzą 3 sale oraz obszerny korytarz. Budynek, w którym od tej pory znajduje się biblioteka, znajduje się obok Urzędu Gminy w centralnym punkcie miejscowości. Wojewódzka Biblioteka w Ciechanowie zakupiła w tym samym roku nowe meble dla placówki; regały na książki i czasopisma, szafę katalogową, ladę biblioteczną. Natomiast biblioteka ze swoich środków wyposażyła lokal w nowe rozdzielacze działowe i alfabetyczne, chodniki, firany. Zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteki pozwoliło wydzielić wypożyczalnię, czytelnię i pokój pracy wewnętrznej.

     Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnicze. Dzięki szerokiej akcji popularyzującej książkę i czytelnictwo, organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem w roku 1989 placówka została nagrodzona. Zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy, Złoty dla Biblioteki.

     Rok 1990 przyniósł istotne zmiany, bowiem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, gminom powierzono zadanie zaspokojenia potrzeb zbiorowych, w tym również kultury. Kolejne zmiany w organizacji GBP wprowadza ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

     Ustawa ta nałożyła na samorządy, w tym także gminę Krasne, obowiązek tworzenia samorządowych instytucji kultury, a prowadzenie działalności kulturalnej miało charakter obowiązkowy. Organizator, a więc w tym przypadku gmina zobowiązana została przez ustawodawcę do nadania bibliotece statutu, a także wpisanie jej do Rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka z chwilą wpisania do rejestru uzyskała osobowość prawną i zyskała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. 

     Konsekwencją tych zmian było nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem nowego statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Krasnem Nr IV/13/92. Statut określił cele i zadania placówki, jej organizację i gospodarkę finansową. Istotną zmianą był fakt, iż według zapisów w nowym statucie jednostki, na czele biblioteki stoi dyrektor, a nie jak do tej pory kierownik.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications