Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest piątek 19.01.2018 , Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Szanowni Państwo - w związku z remontem budynku Urzędu Gminy w Krasnem

informujemy, że nasza siedziba została tymczasowo przeniesiona

do budynku Remizy OSP Krasne

tel. kontaktowy - 664 787 563

Gmina Krasne

3 latki z Krasnego idą do przedszkola!

05.12.2016

12:37

redaktor

DSC08787dW dniu 25 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Krasnem nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą ”3 latki z Krasnego idą do przedszkola!”.

 

czytaj więcej »
Wypłata odszkodowań za ujemne skutki przezimowania

01.12.2016

14:52

redaktor

wymarzniety_rzepak

Producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznych ujemnych skutków przezimowania mogą ubiegać się o pomoc

Czytaj więcej >>>

http://www.arimr.gov.pl

 

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

29.11.2016

12:57

redaktor

Wójt Gminy Krasne zaprasza do składania ofert na: dostawę, montaż  wyposażenia w sprzęt TIK dla 3 szkół objętych projektem pn. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” który otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 2014-2020

Specyfikacja, umowa, oświadczenie do pobrania

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

22.11.2016

14:49

redaktor

ministerstwo-finansowOd 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie JPK przesyłają już duże firmy.

 

czytaj więcej »
Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

15.11.2016

13:12

redaktor

Informacja o wyborze oferty

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na:

Kompleksową organizację 6 wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” RPMA.10.01.01-14-3761/15 realizowanego w latach 2016 – 2018 przez Gminę Krasne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020

Wybrano ofertę: Biuro Podruży "Pasjonat" Stanisław Myszka, ul. Kolonia 16, 06-425 Karniweo - cena 23.800,00 zł.

 

 

Ogłoszenie o zamierze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług wzakresie publicznego transportu zbiorowego

15.11.2016

08:30

redaktor

autobusInformujemy, że Ogłoszenie o zamierze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług wzakresie publicznego transportu zbiorowego zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily)

Zobacz treść ogłoszenia

Ogłoszenie - Dostawa materiałów i pomocy naukowych dla szkół objętych projektem pn. Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

14.11.2016

14:27

redaktor

Wójta Gminy Krasne zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów i pomocy naukowych dla szkół objętych projektem pn. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” który otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 2014-2020.

Materiały do obrania

Debata społeczna

10.11.2016

13:54

redaktor

kpp_przasnysz

Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu przasnyskiego do udziału w ewaluacyjnej debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu przasnyskiego.

czytaj więcej »
Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

09.11.2016

13:41

redaktor

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji „Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia” przy realizacji projektu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Zawiadomienie o wyborze
 

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

07.11.2016

10:06

redaktor

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w trybie zapytania ofertowego na usługę

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164), zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Kompleksowa organizacja 6 wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” RPMA.10.01.01-14-3761/15  realizowanego w latach 2016 – 2018 przez Gminę Krasne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014-2020.

Do pobrania

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularz oferty
  3. Wzór umowy
  4. Oświadczenie dotyczące wykluczenia
  5. Wykaz zrealizowanych usług
  6. Informacja o obowiązku podatkowym
  7. Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

czytaj więcej »
Liryczny Wieczór Zaduszkowy

03.11.2016

08:22

redaktor

znicz2 listopada 2016 w kościele parafialnym w Krasnem odbył się wieczór zaduszkowy przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne”. Przygotowany został w oparciu o teksty księdza Jana Twardowskiego, który miał liczne okazje by dzielić się swoimi przemyśleniami na temat śmierci, pamięci o zmarłych, przeżywania Dnia Zadusznego.

 

 

czytaj więcej »
Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

21.10.2016

09:09

redaktor

Wójta Gminy Krasne zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji „Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia” przy realizacji projektu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”  w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 2014-2020, w Gminie Krasne

 

czytaj więcej »
Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29.09.2016

12:20

redaktor

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku PublicznegoMarszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

czytaj więcej »
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasne – relacja

28.09.2016

13:38

redaktor

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy KrasneNa zawody przybyły: drużyna samorządowców z Gminy Krzynowłoga Mała z wójtem Jerzym Humięckim, oraz drużyna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na czele z Kierownikiem delegatury Ostrołęckiej Marcinem Grabowskim oraz Kierownikiem delegatury Ciechanowskiej Krzysztofem Bieńkowskim, oraz gospodarze samorządowcy Gminy Krasne z wójtem Michałem Szczepańskim.

czytaj więcej »
VI Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego

16.09.2016

14:32

redaktor

rajd_rowerowy25 września 2016 r. odbędzie się VI Rajd im.Zacheusza Nowowiejskiego w Górach Dębowych.

Zapraszają organizatorzy

Zobacz szczegóły >>>

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

16.09.2016

12:55

redaktor

kominiarzeKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

czytaj więcej »
Turniej Piłki Nożnej Samorządowców

15.09.2016

13:26

redaktor

turniej_pilkiW dniu 17.09.2016 (sobota) o godz. 9:00 w parku na boisku sportowym "Iskry" Krasne odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Krasne.

Zapraszamy do dopingowania naszej drużyny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

07.09.2016

09:50

redaktor

informacjaObwieszczenie Wójta Gminy Krasne o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej >>

 

W Urzędzie Gminy zapłacisz "kartą"

06.09.2016

12:20

redaktor

terminal_platniczyW ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" Gmina Krasne uczestniczy w pilotażowym projekcie "Uruchomienie akceptacji płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej" przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

czytaj więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne

29.08.2016

09:15

redaktor

ostrzezenie_meteoBiuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie, informuje o:

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
 

czytaj więcej »

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications