Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 09.03.2021 , Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny

Gmina Krasne

 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem - Zbiory biblioteki

     Zbiory biblioteczne, ich wielkość oraz wartość merytoryczna, decydują w największym stopniu o znaczeniu biblioteki i jej roli w środowisku, które obsługuje. Stąd też biblioteka  troszczyć się o systematyczne wzbogacanie księgozbiorów, zgodnie z jej profilem i potrzebami użytkowników.
     W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem gromadzone są wydawnictwa zwarte, ciągłe i zbiory specjalne. Główny i największy zbiór to książki i broszury. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku stan księgozbioru liczył 15777 woluminów, w tym:

  • literatura piękna dla dorosłych - 8110 wol.
  • literatura piękna dla dzieci - 4334 wol.
  • iteratura z innych działów - 3333 wol.

Regały z książkami Regały z książkami - widok dwóch pomieszczeń

     Ponadto według zapisów w księdze inwentarzowej zbiory specjalne to 52 pozycje. Są to zbiory audiowizualne z ekranizacjami lektur szkolnych oraz bajki dla najmłodszych. Wydawnictwa ciągłe to czasopisma bieżące, które prenumerowane są corocznie. Obecnie placówka zakupuje 9 tytułów czasopism ze względu na ograniczone na ten cel środki Zbiory biblioteki gromadzone są w oparciu o potrzeby i zainteresowania użytkowników. Ponieważ placówka jest biblioteką publiczną, jej zbiory są dostosowane do wszystkich użytkowników. Księgozbiór podręczny również przystosowany jest do tego typu placówki i kategorii odbiorców. Ma, więc charakter ogólny i służy zarówno użytkownikom jak i bibliotekarzom. Zawiera podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej jak i pośredniej: encyklopedie, różnego rodzaju słowniki językowe i rzeczowe, bibliografie, informatory, kompendia, podstawowe wydawnictwa prawnicze.
     Księgozbiór biblioteki jest ciągle aktualizowany. Na zakup nowości wydawniczych placówka z własnego budżetu wydaje rocznie około 6 tysięcy złotych. W ostatnich latach, dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Promocja czytelnictwa” udało się zakupić więcej książek. W roku bieżącym (2006) 333 woluminy.
     Aktualizacja zbiorów to nie tylko zakupy, ale także systematyczne usuwanie ze zbiorów książek przestarzałych, nieaktualnych i zniszczonych.
W Gminnej Bibliotece w Krasnem najważniejszym źródłem informacji o zbiorach są następujące katalogi:

  • alfabetyczny całości zbiorów,
  • alfabetyczny tytułowy dla poziomu I i II,
  • rzeczowy, czyli katalog, w którym opisy książek ułożone są według cech treściowych.


     Ponadto warsztat informacyjny stanowią kartoteki: regionalna, pisarzy polskich i obcych, lekcji bibliotecznych, scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów. Ich prowadzenie jest niezwykle przydatne w codziennej pracy. Gromadzone są w nich informacje o najważniejszych pozycjach na tematy najczęściej interesujące naszych czytelników.
     Inne materiały, bardzo przydatne w naszej bibliotece, to teczki z wycinkami prasowymi na temat gminy Krasne. Informacje tam zawarte dotyczą tematów współczesnych, o których nie ma jeszcze publikacji. Każdy wycinek zawiera informacje, z jakiego źródła pochodzi. Informacja o zbiorach biblioteki, a szczególnie nowościach przekazywana jest naszym odbiorcom w biuletynie „Sygnały Krasnego”. Ważną wartość informacyjną mają także wystawki: nowości wydawniczych, z okazji rocznic historycznych i literackich czy ważnych wydarzeń społecznych.
     Od 2 lat trwają prace nad tworzeniem własnej bazy katalogowej księgozbioru. Jest to zadanie czasochłonne i dlatego udostępnienie jej dla czytelników może nastąpić najwcześniej za 2 lata.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications