Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 27.10.2020 , Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

baner na strone urzedu gminy 750x100

Gmina Krasne

Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła

14.09.202008:19

redaktor

piecInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Krasne we wszystkich nieruchomościach (mieszkalnych, handlowych, usługowych, użyteczności publicznej.

 

Gmina Krasne zawarła umowę o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie gminy Krasne, w tym zakup narzędzi informatycznych służących do stworzenia bazy inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła”.

Zadanie realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Inwentaryzacja odbywać się będzie poprzez badania ankietowe. Będzie jednoznacznie wskazywać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie Gminy Krasne ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym (jednorodzinnym i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej.

Inwentaryzacją będą objęte, w szczególności: małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki), niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów, kotłownie w obiektach użyteczności publicznej, kotłownie w obiektach handlu i usług.

Ankietyzacja będzie prowadzona we wrześniu i październiku 2020 r. Wszystkie budynki na terenie gminy odwiedzą ankieterzy, którzy zbiorą dane i wypełnią z mieszkańcami ankietę elektroniczną dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 dopuszcza się wypełnienie ankiety drogą telefoniczną w tym przypadku ankieterzy mogą do Państwa zatelefonować i poprosić o wypełnienie ankiety.

Dane będą zbierane przez następujących ankieterów:

 • Anna Kopka - ankieter, pracownik Urzędu Gminy w Krasnem,
 • Olga Bednarczyk- ankieter,
 • Dorota Podgórska - ankieter, pracownik Urzędu Gminy w Krasnem,

których autentyczność będzie można potwierdzić w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami, Dróg i Ochrony Środowiska.

WYPEŁNIENIE ANKIET JEST OBOWIĄZKOWE

Właściciele nieruchomości proszeni są o przygotowanie na potrzeby ankiet następujących informacji:

 • pow. użytkowa budynku,
 • liczba osób zamieszkujących,
 • wykorzystywane źródła ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (rodzaj, moc, data produkcji),
 • średnie, orientacyjne zużycia paliwa,
 • wykonane i planowane prace termomodernizacyjne.    

Korzyści z przeprowadzonej inwentaryzacji:

 • możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę pieców i prace termomodernizacyjne,
 • oszacowanie potrzeb i kosztów wymiany ogrzewania na ekologiczne i bardziej ekonomiczne,
 • ustalenie liczby mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców,
 • opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Dane do ankiet (nie zawierające danych osobowych) gromadzone są jedynie na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Krasne, niezbędnej do wprowadzenia określonych działań, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy. Na podstawie zebranych danych wykonany zostanie raport końcowy z wynikami inwentaryzacji.

Zebrane dane nie będą udostępniane publicznie.

Mieszkańcy gminy nie ponoszą żadnych kosztów ankietowania.

Obowiązek wykonania powyższego opracowania wynika z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu.

Dodatkowe informacje nt. inwentaryzacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami, Dróg i Ochrony Środowiska, tel 23 671 00 17., e-mail ug_krasne@krasne.pl.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications