Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 27.09.2020 , Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

baner na strone urzedu gminy 750x100

Gmina Krasne

Raport o stanie Gminy Krasne za 2019 rok

24.07.202012:40

redaktor

ogloszenieInformacja o terminie sesji na której przedstawiony zostanie "Raport o stanie Gminy Krasne za 2019 rok" oraz o sposobie i terminie zgłoszenia do debaty nad raportem.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KRASNE ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt  co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy  raport o stanie gminy.

W 2020 roku ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych  ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z pózn. zm.) termin na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy – został przedłożony o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób,

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasne za 2019 rok prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Krasne najpóźniej do dnia poprzedzającego sesje.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Krasne za 2019 rok odbędzie się 6 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Krasnem.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 w pokoju Nr 3 w Urzędzie Gminy w Krasnem.

Treść raportu o stanie gminy za 2018 rok

Treść zawiadomienia oraz formularz zgłoszenia do debaty.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications