Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 11.08.2020 , Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

baner na strone urzedu gminy 750x100

Gmina Krasne

Sprzedaż nieruchomości

07.02.202011:05

redaktor

1Wójt Gminy Krasne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,3753 ha oraz nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,8065 ha - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Milewie-Szwejkach.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490)

Wójt Gminy Krasne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,3753 ha oraz nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,8065 ha

1. Opis nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po dawnej szkole podstawowej o pow. użytkowej  514,16m2, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb Milewo-Szwejki, oznaczona jako działka 16/7, o powierzchni 0,3753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb Milewo-Szwejki, oznaczona jako działka 16/8, o powierzchni 1,8065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6, stanowiąca własność Gminy Krasne.

2. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po dawnej szkole podstawowej o pow. użytkowej  315m2, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb Milewo-Szwejki, oznaczona jako działka 16/7, o powierzchni 0,3753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb Milewo-Szwejki, oznaczona jako działka 16/8, o powierzchni 1,8065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6, stanowiąca własność Gminy Krasne, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z wykazem z dnia 16.12.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, jak również po uprzednim wydaniu przez Radę Gminy Krasne uchwały nr VII/50/2019  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 286 000 zł brutto.

4. Termin i miejsce przetargu: 25.03.2020 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem ul. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne

5. Wysokość wadium: 14300 zł, termin wpłacenia wadium : do dnia 18 marca 2020 r.

6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krasne,  poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość- Kurier Przasnyski.

7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Gminy Krasne ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne tel. 23 671 00 17, fax: 23 671 00 17, e-mail: ug_krasne@krasne.pl Godziny  pracy Urzędu Gminy Krasne: od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 15:30

1

2

3

4

5

5

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications