Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 27.05.2020 , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy w 2019 r

25.11.201914:08

redaktor

herbZwołuje VIII w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na 2020 rok.
 6. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Informacje Urzędów Skarbowych z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do ich złożenia na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications