Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest wtorek 07.07.2020 , Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

 

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w 2019 r

23.10.201915:16

redaktor

herbZwołuje VII w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu ósmoklasisty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Krasne do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na IX kadencję na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy dotyczące analizy oświadczen majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications