Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 27.05.2020 , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy w 2019 r

20.09.201910:57

redaktor

herbZwołuje VI w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Krasne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Krasne Nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną Uchwałą Nr III/14/2018  Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2019-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Falkowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications