Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 14.12.2019 , Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

0001

Gmina Krasne

Stypendia Pomostowe na studia

23.07.201909:30

redaktor

kowrRusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczetniczy Krajowy Ośorodek Wsparcia Rolnictwa (dawnej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają stypendia ..

 

w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od października do lipca w roku akademickim 2019/2020.

"Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polska,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnmieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl)
  • pochopdzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie ejst wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. (do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lyb stopniu niepełnosprawności).
  • osiągneli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszcony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikiem do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. Więcej informacji o programie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications