Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest poniedziałek 16.09.2019 , Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Gmina Krasne

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy w 2019 r

13.06.201909:53

redaktor

herbZwołuje IV w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z III w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
5.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok
6.    Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krasne.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2018 r.
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok.
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy Krasne za 2018 rok.
c) przedstawianie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy
e) przedstawienie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krasnem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały  w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2019-2036.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
14.    Wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/  Jarosław Falkowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications