Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 27.05.2020 , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Raport o stanie gminy Gminy Krasne za 2018 rok

10.06.201911:29

redaktor

ogloszenieInformacja o terminie sesji na której przedstawiony zostanie "Raport o stanie Gminy Krasne za 2018 rok" oraz o sposobie i terminie zgłoszenia do debaty nad raportem.

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KRASNE ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Krasne Raport o stanie Gminy Krasne za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasne za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Krasnem.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Krasne odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15. 30 w pokoju Nr 3 w Urzędzie Gminy w Krasnem przy ul. A. Mickiewicza 23

Treść raportu o stanie gminy za 2018 rok

Treść zawiadomienia oraz formularz zgłoszenia do debaty.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications