Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 27.05.2020 , Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

koronawirus_baner

Gmina Krasne

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy w 2019 r

21.05.201910:13

redaktor

herbZwołuje III w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/23/2010 Rady Gminy Krasne z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia Statutów Sołectw.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2019-2036.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Jarosław Falkowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications