Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 19.06.2019 , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Gmina Krasne

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 r.

02.04.201913:24

redaktor

krus2W 2019 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać  dzieci urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/). Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć w najbliższej dla miejsca zamieszkania jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie do 10 maja 2019 r.

Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza regionalnego inspektora. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 236742417 lub w innych jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (https://www.krus.gov.pl/).

W 2019 roku PT KRUS Ciechanów, otrzymała 29 miejsc w niżej podanych Centrach:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju (choroby układu oddechowego) - I turnus: 10.07-30.07.2019 r.,
  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (choroby układu ruchu) - II turnus: 29.07-18.08.2019 r.

Wnioski należy składać w PT KRUS do 10 maja 2019 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications