Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 17.07.2019 , Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VI sesji w 2018 r.

24.08.201814:33

redaktor

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) zwołuję VI w 2018 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

 

Porządek obrad:
    

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Krasne
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2018 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2018-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 12. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Przyjęcie protokołu z V w 2018 roku sesji Rady Gminy.
 15. Zakończenie sesji.

Jarosław Falkowski - Przewodniczący Rady Gminy

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications