Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 17.02.2019 , Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza

Gmina Krasne

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy w 2018 r

26.01.201812:58

redaktor

herbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję I w 2018 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się  w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Krasnem (budynek byłego Gimnazjum).

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne8
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednej godziny usług opiekuńczych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Krasne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2018-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krasne na 2018 rok.
10. Informacja Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Przyjęcie protokołu z X w 2017 roku  sesji Rady Gminy.
13. Zakończenie sesji.

                                
                                Przewodniczący Rady Gminy

                                       Jarosław Falkowski        

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications