Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest piątek 19.10.2018 , Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Gmina Krasne

Zaproszenie na szkolenie

30.11.201710:39

redaktor

logo_pmLokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
które odbędzie się w dniu 08.12.2017 r. w godzinach od 12.30 do 15.00 w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna

PROGRAM SZKOLENIA:   >>do pobrania<<
1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;
2. Lokalne kryteria wyboru operacji;
3. Wnioskodawcy operacji;
4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;
5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów na potrzeby gospodarcze, promocyjne i marketingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 • Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej;
 • Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym;
 • Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych;
 • Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD;
 • Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego;
 • Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe;
 • Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.);
 • Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej;
 • Współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów;
 • Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku;
 • Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;
 • Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
 • Przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej;
 • Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków;
 • Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi.

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7. Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Zielona 24, 06 – 408 Krasne, tel. 23 671 12 02, e-mail: biuro@polnocnemazowsze.pl, www.polnocnemazowsze.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications