Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest piątek 19.10.2018 , Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Gmina Krasne

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w 2017 r

24.11.201715:21

redaktor

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) zwołuję IX w 2017 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędą się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Krasnem. (budynek byłego Gimnazjum)


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne.
5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu za okres 5 lat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
7. Ustalenie podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2017-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2017 rok.
11. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Przyjęcie protokołu z VIII w 2017 roku sesji Rady Gminy Krasne.
14. Zakończenie sesji.

        
                       Przewodniczący Rady Gminy

                                    Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications