Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest czwartek 21.06.2018 , Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy w 2017 r

28.08.201711:53

redaktor

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.)  ) zwołuję VI w 2017 roku  sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia  2017 roku o godzinie 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasne na lata 2017-2021”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na czas oznaczony 60-miesięcy koparko-ładowarki JCB 3CX TURBO PLUS ECO do używania Gminnej Spółce Wodnej w Krasnem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2017-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2017 rok.
 9. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z V w 2017 roku sesji Rady Gminy.
 12. Zakończenie sesji.

                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                    Jarosław Falkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications