Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"

Funfacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich

 Biuro Fundacji

Rostkowo 38 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
06-415 Czernice Borowe
tel/fax 236821278
email:
fundacja@ciuchciakrasinskich.pl

 

Do głównych celów Fundacji LGD „Ciuchcia Krasińskich” należą:

 

 1. Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzących do:
  • wdrażania innowacji, know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług świadczonych na terenach wiejskich,
  • poprawy jakości życia na obszarach wiejskich,
  • różnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodu i tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem,
  • tworzenia „zielonych” miejsc pracy i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • promocji lokalnych produktów, a w szczególności wspierania działań mających na celu poprawę dostępu do rynku dla małych podmiotów produkcyjnych,
  • promocji i budowy rynku proekologicznej żywności tradycyjnej,
  • waloryzacji zasobów przyrodniczych i kulturowych,
  • polepszenia zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych,
  • wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa,
  • powszechnej, lokalnej edukacji informatycznej,
  • zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich poprzez wzrost ilości atestowanych gospodarstw ekologicznych i wprowadzanie programów rolno-środowiskowych.
 2. Wzmacnianie przetwórstwa rolno-spożywczego produktów rolnych na bazie produktów rolnictwa ekologicznego przez:
  • poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych,
  • wspieranie wyrobu i promocję lokalnych produktów tradycyjnych.
 3. Aktywizacja społeczności wiejskich poprzez:
  • poprawę infrastruktury społecznej dotyczącej kultury, sportu i rekreacji, edukacji i zdrowia w oparciu o tradycyjne obyczaje, święta, kulturę kulinarną,
  • promowanie różnorodnych programów, projektów twórczych i dzieł wzbogacających życie kulturalne o nowe wartości – jak również wspomaganie przedsięwzięć służących podtrzymaniu tradycji kultury narodowej i regionalnej,
  • kształtowanie świadomości społecznej, dotyczącej roli i wpływu czystego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na wzrost potencjału rozwojowego regionu,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications