Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Surowce mineralne

     Na terenie gminy Krasne brak jest udokumentowanych oraz zarejestrowanych złóż surowców mineralnych. Wielokrotnie prowadzone prace poszukiwawcze za surowcami mineralnymi dały w przewadze wyniki negatywne, bez większych perspektyw dla eksploatacji (m. in. rejon wsi Kraski-Ślesice - Pokojewo, Milewo-Ruszczyny - Dąbki, Niesiobędy).

     Ze względu na budowę geologiczną gminy prace poszukiwawcze koncentrowały się przede wszystkim na poszukiwaniu złóż surowców ilastych. Na ich podstawie stwierdzono w północno-zachodniej części gminy w rejonie miejscowości Pęczki-Kozłowo występowanie iłów, glin ciężkich i glin z domieszkami margla. Ze względu na znaczną miąższość iłów oraz malejącą ilość domieszek margla w kierunku spągu warstw ilastych jest to rejon perspektywiczny dla eksploatacji. Teren ten wymaga szczegółowych badań oraz udokumentowania złoża.

     Występowanie dużych, zwartych terenów występowania glin zwałowych (często podścielonych iłami) w północnej, wschodniej i południowo-zachodniej części gminy stwarza możliwości prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych za surowcami ilastymi.
Na terenie gminy w końcu 1995 roku zinwentaryzowano 3 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin pochodzenia czwartorzędowego (piaski różnoziarniste z domieszką pospółki) w miejscowościach:

  • Kraski-Ślesice - piasek różnoziarnisty, w przewadze średnio i gruboziarnisty,
  • Jaźwiny  - piasek drobnoziarnisty, pospółka,
  • Krasne  - piasek różnoziarnisty, pospółka.

Są to złoża w większości wyeksploatowane i zrekultywowane na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych.
W rejonie wsi Zielona - Nowe Żmijewo oraz Stara-Wieś - Zielona wyznaczono trzy obszary prognostyczne dla kruszywa naturalnego (piasek, żwir).

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications