Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Klimat

     Warunki klimatyczne gminy Krasne nie różnią się zasadniczo od sąsiednich terenów. Region ten charakteryzują najniższe w Polsce opady (średnia z wielolecia  ca 505 mm), znaczna liczba dni z przymrozkami oraz umiarkowana długość okresu wegetacyjnego. Niekorzystnymi cechami jest opóźnienie okresu wegetacji i niskie temperatury wiosną. Średnie temperatury minimalne są dodatnie od pierwszej dekady kwietnia do trzeciej dekady listopada.
     Na omawianym terenie przeważają wiatry z kierunków zachodnich, oraz południowo-zachodnich w miesiącach zimowych i północno-zachodnich w miesiącach letnich. Znaczny udział terenów wylesionych sprzyja występowaniu silnych wiatrów zwiększających transpirację i powodujących pylenie gleb.
     Na terenie gminy Krasne mało jest obszarów leśnych o odmiennych cechach klimatu lokalnego, mało jest więc powierzchni chronionych przed nadmiernym przewietrzaniem. Z uwagi na występowanie dużych powierzchni gleb o wysokiej przydatności rolniczej zwiększenie zadrzewień powinno być zrealizowane poprzez wprowadzenie ciągów zieleni przydrożnej, wzdłuż cieków oraz zalesianie gruntów o najniższej klasie bonitacyjnej (większe kompleksy występują m.in. w rejonie wsi Mosaki-Rukle oraz Wężewo – Helenów).

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications