Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Wody podziemne

     Na terenie gminy Krasne wody podziemne występują w utworach trzecio i czwartorzędowych. Główny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędu - piaskach i żwirach na głębokości 10 - 60 m. Występuje na ogół jedna, dwie lub lokalnie trzy użytkowe warstwy wodonośne o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów.
     Wody podziemne charakteryzują się zarówno swobodnym (wody gruntowe), jak i napiętym (wody wgłębne) zwierciadłem wody. Swobodne zwierciadło wód gruntowych cechuje utwory przepuszczalne nie ograniczone od stropu występowaniem utworów nieprzepuszczalnych.
     Największe potencjalne wydajności możliwe do uzyskania z pojedynczego tworu mogą osiągnąć wartość 40 - 100 m³/godz. i występują w rejonie wsi Zielona oraz na niewielkim fragmencie w południowym krańcu gminy.
     Na przeważającym obszarze panują średnio korzystne warunki zaopatrzenie w wodę tj. z pojedynczego otworu można uzyskać wydajność do 40 m³/godz. Obszary o deficycie wód podziemnych występują w północno-zachodniej oraz południowo- zachodniej części gminy.
     Lokalnie, przy braku czwartorzędowych warstw wodonośnych ujęty zostaje poziom mioceński piętra trzeciorzędowego. Budują go piaski i pyły piaszczyste na głębokości 100 - 150 m. Wody piętra trzeciorzędowego ujmuje jedna studnia o głębokości 134,7 m i wydajności 15 m³/godz. zlokalizowana w miejscowości gminnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications