Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Wody powierzchniowe

     Pod względem hydrograficznym obszar gminy Krasne położony jest w dorzeczu Bugo - Narwi i odwadniany jest przez rzekę Pełtę oraz prawobrzeżne dopływy Węgierki.
     Głównym ciekiem jest rzeka Pełta, płynąca południkowo w zachodniej części gminy. Całkowita długość tej rzeki wynosi 50,7 km, a powierzchnia zlewni 368,7 km². Pełta wypływa na wschodnich stokach Krawędzi Opinogórskiej na północny wschód od wsi Laguny, natomiast uchodzi do Narwi w pobliżu miejscowości Kleszewo.
     Przez teren gminy Pełta przepływa w obrębie wysoczyzny. Górny fragment doliny - powyżej wsi Milewo-Rączki ma charakter typowej dolinki fluwialno-denudacyjnej (dno doliny jest na ogół suche i płaskie, lokalnie nieckowate). Dolny odcinek doliny tj. poniżej wsi Milewo-Rączki stanowi właściwą dolinę rzeczną o płaskim i na ogół podmokłym dnie zbudowanym z piasków rzecznych zalegających na gminie.
     Pozostałe cieki o na ogół równoleżnikowym przebiegu posiadają płaskie, podmokłe dna o szerokości głównie 100 - 200 m oraz łagodne zbocza. W obrębie poszczególnych dolin i ich dolinkach bocznych, w obniżeniach terenowych często stagnują wody. Część zagłębień została sztucznie wciągnięta we współczesny odpływ poprzez rowy i kanały odwadniające.
Zachodnia i południowa część gminy leży w obrębie zlewni zagrożonych w chwili obecnej deficytem wód powierzchniowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications