Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Szata roślinna

     W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz z towarzyszącą jej zielenią (rośliny uprawne i ozdobne oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych). Niewielkie powierzchnie przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe, ograniczone do pasów wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w bezodpływowych zagłębieniach.
     Na terenie gminy Krasne tereny lasów i zadrzewień zajmują 459 ha, co stanowi 4,5 % ogólnej powierzchni.
Powierzchnie leśne charakteryzują się dużym rozdrobnieniem i małymi powierzchniami. W strukturze władania dominują lasy państwowe – 62,1 % (285 ha) zarządzane przez Nadleśnictwo Ciechanów, Leśnictwo Rembowo.
 
     Największy udział lasów w powierzchni ogółem (powyżej 5%) występuje w następujących sołectwach:

  • Mosaki-Rukle -   6,3 %,
  • Kurowo  -   9,8 %,
  • Milewo-Szwejki -   9,8 %,
  • Kraski-Ślesice - 11,1 %,
  • Krasne  - 20,5 %

 
     Dominującym typem siedliskowym jest las mieszany świeży (w rejonie miejscowości: Krasne, Helenów, Kamienice, Milewo-Szwejki, Mosaki-Rukle), las świeży (w rejonie miejscowości gminnej oraz Helenowa) i bór mieszany świeży (w rejonie Kolonii Zielona oraz Kurowa). Lasy te charakteryzują się korzystnym klimatem lokalnym, bogatą roślinnością runa i dużą odpornością na antropopresję. Wśród drzewostanów dominują drzewostany iglaste - drzewostany sosnowe. Gatunkami uzupełniającymi są: brzoza, dąb, modrzew, świerk w różnych klasach wiekowych.
     Mniejsze powierzchnie zajmują lasy na siedliskach lasu wilgotnego, lasu mieszanego wilgotnego oraz olsu. Charakteryzują się dużym rozdrobnieniem, małą odpornością na antropopresję oraz niekorzystnym klimatem, ze względu na wilgotne podłoże. W drzewostanie dominuje olcha i sosna. Gatunkiem uzupełniającym jest jesion.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications