Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest sobota 24.06.2017 , Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Geomorfologia

     Gmina Krasne leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, w północno-wschodniej części jednostki fizyczno-geograficznej (mezoregionu) Wysoczyzna Ciechanowska położonego między:

 • Równiną Raciąską i doliną Wkry od zachodu,
 • Doliną Dolnej Narwi i Równiną Kurpiowską od wschodu,
 • Wzniesieniami Mławskimi od północy,
 • Kotliną Warszawską od południa.
   

     Wszystkie rzeki Wysoczyzny Ciechanowskiej płyną na południe do Wkry: Łydynia i Sona oraz Narwi (Pełta i Orzyc). Duży wpływ na obecny charakter rzeźby wywarły przekształcenia w okresie ostatniego zlodowacenia. Na skutek działania procesów wietrzenia, erozji i denudacji nastąpiło obniżenie kulminacji i złagodzenie zboczy.
     Rzeźba obszaru gminy jest mało urozmaicona. Pewne zróżnicowanie morfologiczne i wysokościowe występujące w obrębie silnie zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej obejmującej swym zasięgiem cały obszar gminy, pozwala na wydzielenie dwóch poziomów:

 • poziomu wyższego położonego na wysokości 125 - 140 m n.p.m. w północnej i środkowej części gminy urozmaiconego niewielkimi pagórkami czołowomorenowymi o wysokościach względnych 3 – 5 m, niewielkimi zagłębieniami bezodpływowymi oraz licznymi dolinkami, którymi okresowo odprowadzany jest nadmiar wód pochodzący ze spływów powierzchniowych,
 • poziomu niższego oddzielonego od wyższego poziomu średnio 5 m krawędzią, położonego na wysokości 110 - 122 m n.p.m. o monotonnej i płaskiej powierzchni.

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications