Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest środa 19.06.2019 , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Gmina Krasne

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy w 2019 r

13.06.201909:53

redaktor

herbZwołuje IV w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z III w 2019 r. sesji Rady Gminy Krasne.
5.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok
6.    Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krasne.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2018 r.
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok.
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy Krasne za 2018 rok.
c) przedstawianie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy
e) przedstawienie uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krasnem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Krasne za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały  w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2019-2036.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Informacja Wójta o pracach w okresie między sesjami.
14.    Wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/  Jarosław Falkowski

 

Sesja IV/2019 - 19.06.2019 r.

19.06.2019

09:37

redaktor

Zapytanie ofertowe

13.06.2019

10:14

redaktor

usuwanie_azbestuZamawiający – Gmina Krasne ul. Adama Mickiewicza 23; 06 – 408 Krasne zaprasza do złożenia oferty cenowej na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Krasne w 2019 roku.

W związku z dniem wolnym od pracy w dniu 21.06.2019 przedłużamy termin składania ofert do dnia 24.06.2019 r. do godziny 12:00

 

czytaj więcej »
Apel o oszczędne gospodarowanie wodą

13.06.2019

10:01

redaktor

wodaW związku ze znaczącym wzrostem zużycia wody wodociągowej wynikającym z fali upałów, jaka nastała w ostatnich dniach, Wójt Gminy Krasne zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody wodociągowej, przede wszystkim o wykorzystywanie jej wyłącznie do celów bytowych i sanitarnych.

 

czytaj więcej »
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy w 2019 r

13.06.2019

09:53

redaktor

herbZwołuje IV w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

czytaj więcej »
Utrudnienia na ul. Kopernika w Krasnem

11.06.2019

09:33

redaktor

przebudowa_ul_kopernika_Informujemy, że rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika w Krasnem. Droga została wyłączona z ruchu kołowego i pieszego. Zakaz nie dotyczy mieszkańców przyległych posesji. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie pionowe.

 

czytaj więcej »
Raport o stanie gminy Gminy Krasne za 2018 rok

10.06.2019

11:29

redaktor

ogloszenieInformacja o terminie sesji na której przedstawiony zostanie "Raport o stanie Gminy Krasne za 2018 rok" oraz o sposobie i terminie zgłoszenia do debaty nad raportem.

czytaj więcej »
Informacja o dniu wolnym od pracy

05.06.2019

13:40

redaktor

ogloszenieInformujemy, że 21 czerwca 2019 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krasne

Odpracowanie tego dnia nastąpi w sobotę 15 czerwca 2019 roku

 

,,Jak nie czytam jak czytam”

04.06.2019

10:29

redaktor

_img_social03

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji ,,Jak nie czytam, jak czytam" , która odbędzie się 07 czerwca 2019 r. w Parku w Kranem.

 

 

 

czytaj więcej »
III sesja Rady Gminy w 2019 r.

24.05.2019

09:27

redaktor

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy w 2019 r

21.05.2019

10:13

redaktor

herbZwołuje III w 2019 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

czytaj więcej »
Harmonogram wywozu odpadów

27.12.2018

12:48

redaktor

odpadyHarmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2019 r.

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications