Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
 • Stadnina Koni Krasne
 • Kościół parafialny w Krasnem
 • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 21.10.2018 , Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Gmina Krasne

Zawiadomienie o VI sesji w 2018 r.

24.08.201814:33

redaktor

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) zwołuję VI w 2018 roku sesję Rady Gminy w Krasnem, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem.

 

 

Porządek obrad:
    

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Krasne
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2018 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2018-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 12. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Przyjęcie protokołu z V w 2018 roku sesji Rady Gminy.
 15. Zakończenie sesji.

Jarosław Falkowski - Przewodniczący Rady Gminy

Komunikat ARiMR

19.10.2018

07:51

redaktor

arimrRolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego - bez tego nie otrzymasz należnych dopłat. Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty

27.09.2018

14:06

redaktor

Zamawiający Gmina Krasne - informuje o wyborze oferty na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych w ramach projektu pn. „Doposażenie Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasne w ramach Funduszu Sprawiedliwości" współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

>> tresć informacji <<

Strażak Miesiąca Września 2018

27.09.2018

13:41

redaktor

druhOpanowany, odważny, a przy tym bardzo skromny – taki jest druh Arkadiusz Piechociński z OSP w Krasnem. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnemu wyszkoleniu uratował życie mężczyźnie, który doznał rozległego zawału. Za swoją postawę został wyróżniony tytułem „Strażaka Miesiąca Września 2018”.

 

czytaj więcej »
Zaproszenie na spotkanie

25.09.2018

10:28

redaktor

polskie_gesiFundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza na szkolenie dotyczące przyzagrodowego chowu gęsi.

>> zobacz więcej <<

Zaproszenie na spotkanie

24.09.2018

14:40

redaktor

czyste_powietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 29 września  o godz. 18:00 w Remizie OSP w Krasnem.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications