Gmina Krasne

Witamy w serwisie
internetowym
  • Stadnina Koni Krasne
  • Kościół parafialny w Krasnem
  • Park w Krasnem
 

Dziś jest niedziela 18.04.2021 , Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy

Gmina Krasne

Projekty Unijne - 3 latki w Krasnem idą do przedszkola

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3 lat zamieszkałych na terenie gminy. W ramach projektu utworzona zostanie nowa grupa przedszkolna dla 3-latków w ramach oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej w Krasnem.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krasne. Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostęp do edukacji przedszkolnej na terenie gminy oraz zmniejszona zostanie dysproporcja pomiędzy gminą Krasne a innymi gminami regionu, co pozwoli na wyrównanie szans dzieci z terenów wiejskich.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.05.2016 do 30.11.2017. W wyniku realizacji projektu zakłada się:

  • wzrost liczby dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 12 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 lat;
  • zapewnienie 12 dzieciom z terenu gminy Krasne oferty edukacyjnej zgodnej z obowiązującą podstawą programową oraz indywidualnymi potrzebami;
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krasne poprzez adaptacje pomieszczeń i doposażenie w pomoce dydaktyczne istniejącej placówki;
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej zatrudnionych w gminie Krasne poprzez szkolenia i kursy doskonalące;
  • wyrównanie deficytów poprzez zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych u 12 dzieci objętych projektem.

W ramach zadania wykona zostanie adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na przedszkole i przystosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci, ponadto zakupione zostanie wyposażenie do sali przedszkolnej między innymi meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.

W dniu 25 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Krasnem nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Z ramienia Instytucji Zarządzającej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę podpisała Pani Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS, ze strony beneficjenta Gminy Krasne umowę podpisał Michał Szczepański Wójt Gminy Krasne.

Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu wynosi 105.240,87 zł. Gmina Krasne w ramach w/w projektu pozyskała 80% dofinansowania czyli 84.192,70 zł wkład własny wynosi 21.048,17 zł.
 

DSC08779d

DSC08781d

DSC08782d

DSC08787d

Z końcem 2016 roku wykona została adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na przedszkole i przystosowanie go do potrzeb najmłodszych dzieci.

remont1_

remont2_

remont3_

remont4_

remont5_

Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Krasne © Copyright 2010

 Projekt i wykonanie 2010 Maxus Net Communications